Bilbo argazkietan. Bilbao en fotos. Bilbao on pictures.


Prohibida la reproducción total o parcial de esta página y sus fotos sin permiso expreso del autor.
 


Edificios. 
Eraikinak. 
Builds.


Monumentos. Oroitgailuak. 
Monuments.


Alrededores. Inguruak. 
Outskirts.


Eventos. 
Gertaerak. 


Vistas. Ikuspegiak. 


Puentes y    museos. Zubiak eta museoak. 
Squares and museums.


Iglesias y plazas. Elizak eta enparantzak.
Churchs and squares.


Panoramicas
Panoramikoak
Panoramics


Fauna y Flora


Mobiliario y equipamiento urbano.
Altzariak eta  ekipamendua hirigintza. Furniture and equipment urban.


Fuentes. Iturriak.  Water sources.


Murales. Carteles.
Muralak eta kartelak.
Murals and posters.


Agua de Bilbao. Bilboko ura.
 Water of Bilbao.


Espacios transformados. Leku bihurtu. Transformed spaces.


Placas escudos e imágenes. Plakak, ezkutu eta irudiak. Plates, shields and images.